TAL wspiera

Digital Employee Profile 3D Competency Science Rekrutacje Mapowanie kompetencji

Talent: Acquisition & Learning

TAL 3D Competency Science to unikalny algorytm wspierający rekrutację, podnoszenie kwalifikacji, planowanie kariery, onboarding, motywację i cyfrowy profil pracownika (DEP) dla pojedynczego pracownika oraz całych zespołów i firm.
Competency Science to zupełnie nowa technologia do zarządzania, rozwoju i oceny kandydatów, pracowników, zespołów i firm.

Język kompetencji

Definiowanie, weryfikacja i ocena kompetencji pracowników i kandydatów to optymalny sposób znalezienia idealnego dopasowania pomiędzy pracodawcami i pracownikami.

Aby zapewnić wysoką jakość procesu kompetencje pracowników są badane i wizualizowane przy użyciu naszej autorskiej technologii 3-Dimensional Competency Science. 3D CS jest ulepszany przez machine
learning i algorytmy AI.

Nasze mapy kompetencji są fundamentalne dla procesów HR, t.j.:

  • przejrzysta i sprawiedliwa rekrutacja 
  • wprowadzanie pracowników do firmy (onboarding)
  • szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
  • ocena pracownika
  • definiowanie rzeczywistego cyfrowego formatu CV
    (Digital Employee Profile) 

Tomasz Zembrzycki

CEO & Founder

Zastępujemy niesławne zadanie rekrutera „sprzedaj mi ten długopis” nowoczesną technologią opartą na nauce i latach analiz. Przejrzystość, równość i cyfrowa precyzja procesów HR to wartości, które skłaniają nowoczesne firmy do korzystania z technologii i usług TALwork.

prof. dr hab. Tomasz Rostkowski

Chief of Science & Founder

Sztuczna inteligencja ma sens tylko wtedy, gdy jest traktowana jako usługa na rzecz ludzi. TAL 3D CS to zaawansowany algorytm przeznaczony do rozpoznawania, inicjowania i wspierania podnoszenia kompetencji pracowników, zespołów i całych organizacji.

Jacek Nowacki

Senior Partner HR & Founder

Zastosowanie TAL 3D CS w audytach kompetencyjnych kandydatów, pracowników i zespołów pozwala na świadome zarządzanie umiejętnościami i zdolnościami wszystkich zaangażowanych stron.

Jak działa TAL?

krótki przegląd

definicja talentwork

Wspieramy firmy w tworzeniu ich spersonalizowanych map kompetencji.

znaleźć talent

Nasza agencja znajdzie, zweryfikuje i oceni przy użyciu 3D Competency Science umiejętności idealnych kandydatów do pracy, zapewniając również odpowiedni stosunek dopasowania do Twojej firmy.

dedykowany menedżer

Do wszystkich projektów z TAL wyznaczamy dedykowanego managera, który zajmie się wszystkimi Twoimi zadaniami i pytaniami. Nasz manager przeprowadzi Cię przez proces personalizacji map umiejętności 3D CS.

cyfrowy profil

Przeglądając, audytując i oceniając TAL buduje bogaty cyfrowy profil pracownika. DEP to doskonała baza do oceny pracowników i planowania kariery.

Branżowe mapy

Nasze mapy umiejętności są tworzone dla konkretnych branż. Oceniając zarówno twarde jak i miękkie umiejętności nasze mapy są świadome produktu, rynku, klientów, przepisów, licencji i zespołów specyficznych dla branży.

Ocena Anty-Fraud

TAL wykorzystuje AI i naukowo sprawdzone metodologie, aby zapewnić bezpieczeństwo i integralność oceny.

BLOG TAL.work - źródło inspiracji HR

Redundancja rzadkich kompetencji w zespole może przyczynić się do zwiększenia jego elastyczności i zdolności do radzenia sobie z różnorodnymi sytuacjami.

Czytaj dalej

W świecie zarządzania kapitałem ludzkim, szybkość i jakość rekrutacji są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Dzięki nowoczesnym narzędziom, takim jak mapy kompetencyjne 3D Competency Science, agencje rekrutacyjne jak TAL.work przyczyniają się do znaczącego skrócenia czasu rekrutacji oraz podnoszenia jakości procesów rekrutacyjnych.

Czytaj dalej

Pokolenie Z, wkracza na rynek pracy z własnymi preferencjami i oczekiwaniami co do procesu rekrutacji. W oparciu o badania przeprowadzone w ostatnich latach, można zidentyfikować kilka kluczowych zmian w procesie rekrutacyjnym.

Czytaj dalej

HR cafeteria

Benefity pracownicze to kluczowy element w zarządzaniu kapitałem ludzkim, a ich rola w procesie rekrutacji i zatrzymywania pracowników stale rośnie. W ostatnich latach zauważalny jest trend w kierunku indywidualizacji oferty benefitów, co pozwala na lepsze dostosowanie się do różnorodnych potrzeb i oczekiwań pracowników.

Czytaj dalej

Odejście pracownika z firmy generuje koszty, które mogą wpłynąć na efektywność organizacji oraz wyniki finansowe. W celu dokładnego określenia tych kosztów, profesor Eric Flamholtz opracował metodę zdyskontowanych strumieni przychodów (Discounted Cash Flow, DCF)

Czytaj dalej

Onboarding pracowników to kluczowy element procesu zarządzania zasobami ludzkimi, który może znacznie wpłynąć na zadowolenie, zaangażowanie i wydajność nowo zatrudnionych osób. Właściwie przeprowadzony onboarding może również zmniejszyć rotację personelu i zwiększyć lojalność wobec firmy.

Czytaj dalej

%
Szybsza Rekrutacja
+
Testów kompetencyjnych
+NPS
Ocena kandydatów
%
Trafność identyfikacji talentów

Kontakt

Potencjał pracowników, umiejętności, ocena, upskilling, reskilling, procesy rekrutacyjne lub  przejrzystość HR, równość w dostępie do pracy, zysk pracownika i firmy są dla Ciebie ważne?

Świetnie! Tak też jest w przypadku TAL.

Porozmawiajmy o tym!

Polska,
Warszawa

ul. T. Czackiego 15/17
00-043 Warszawa
contact@tal.work

Polska,
Szczecin

Al. Piastów 22
71-064 Szczecin

Media społecznościowe
Verified by MonsterInsights