Consulting Account Manager Situational Test

Oto Twój Consulting Account Manager Situational Test

Zapraszamy Cię do rozwiązania tego testu sytuacyjnego w ramach prowadzonej rekrutacji na stanowisko Consulting Account Manager.

Testy sytuacyjne (situational judgment tests, SJT) to narzędzia oceny i selekcji oparte na seriach dylematów zaprojektowanych tak, aby mierzyć osąd kandydata w sytuacjach związanych z określonym stanowiskiem pracy. Pracownikowi lub kandydatowi aplikującemu na dane stanowisko jest przedstawiana określona sytuacja wraz z pytaniem, jak by się on zachował, gdyby coś takiego przydarzyło mu się w pracy.

W tym quizie używamy pytania zarówno jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru.

Zanim będziesz kontynuować, musisz zaakceptować poniższe warunki:

  1. Wykonam test uczciwie i bez pomocy innych osób.
  2. Nie będę kopiować ani udostępniać w jakiejkolwiek formie danych dotyczących tych testów.
  3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kolejnego testu  pod nadzorem osoby trzeciej, w celu dokonania sprawdzenia moich wyników, jeśli zostanę o to poproszona/y.

Rekomendujemy, aby w czasie wypełniania ankiety przebywać w wydzielonym, zamkniętym pomieszczeniu, gdzie nikt nie będzie Tobie przeszkadzać. Ponadto zalecamy, aby wyłączyć telefon i mieć przy sobie coś do pisania i kartkę papieru / notes. Prosimy o wypełnienie ankiety najpóźniej w ciągu tygodnia. Test składa się z 5 pytań, a czas przeznaczony na jego wypełnienie to 20 minut.

Wyniki

Wyniki ankiety zostaną omówione na rozmowie rekrutacyjnej. TAL.work gwarantuje postępowanie z podanymi informacjami z zachowaniem poufności.

Życzymy powodzenia!

Przejdź DALEJ jeśli akceptujesz te warunki i chcesz przejść do rozwiązywania testu.

Team TAL.work

Verified by MonsterInsights